Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Wszystkimi danymi osobowymi przekazanymi lub zebranymi w serwisie https://comfortcar.pl zarządza Comfortcar Sp. zo.o. z siedzibą: ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa, NIP 113-287-63-91 REGON 147251640 telefon +48 22 379-04-04

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy wynajmu samochodu(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  • obsługi, rozumianej jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacja naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • archiwalnym lub dowodowym będącym realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • dochodzenia należnych nam zobowiązań, co jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni na podstawie Twojej zgody), w tym dobierania ich pod katem Twoich potrzeb, będącego realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).